CARE5380
完工接案數:0

營業消息/最新公告

居家照顧服務
居家復能訓練
交通接送服務
商務接送
包車旅遊
代駕代送
課後輔導
體適能訓練
寶寶友善司機
身障友善司機
長者友善司機

居家照顧服務
居家復能訓練
交通接送服務
商務接送
包車旅遊
代駕代送
課後輔導
體適能訓練
寶寶友善司機
身障友善司機
長者友善司機 2022/10/07 10:56 發佈

證書 : 長期照顧服務人員執業小卡

發行局處單位 : 台南市政府

長期照顧服務人員執業小卡

  • 尚未有評論資料
  • 尚未有成交紀錄